Thầu phụ .com

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Bạn bè đang thảo luận rất sôi nổi, sao bạn chưa tham gia?
Tìm kiếm chi tiết  

Tin báo chung:

Thầu phụ .com hội tụ nhà thầu đủ mọi lĩnh vực !

Tác giả Chủ đề: Cải tạo, nâng cấp kênh chính Đông Sông Pha, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận  (Đã xem 2271 lần)

cogabh

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • Karma: +0/-0
  • Đã thoát ra Đã thoát ra
  • Bài viết: 35
    • Xem hồ sơ cá nhân

• Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, nâng cấp kênh chính Đông Sông Pha, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, dự án nhóm C, Ngành Thủy lợi

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:   Cơ quan ban hành:   Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
Số hiệu:   Số 3093/QĐ-UBND
Ngày ban hành:   07/08/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:   Cơ quan ban hành:   Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
Số hiệu:   Số 1814/QĐ-UBND
Ngày ban hành:   27/05/2009
Loại dự án:   Dự án nhóm C
Ngành:   Thuỷ lợi
Nguồn vốn:   JBIC,
Tổng mức đầu tư:   
51.623.409.574(VND)
Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, nâng cấp kênh chính Đông Sông Pha, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận (17 gói thầu)

Số hiệu gói thầu   Tên gói thầu   Giá gói thầu   Nguồn vốn:   Phương thức đấu thầu   Hình thức lựa chọn nhà thầu   Thời gian tổ chức đấu thầu   Phương thức hợp đồng:   Thời gian thực hiện hợp đồng
Gói thầu số 05    Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu xây lắp   
58.244.090 (VND)
JBIC
Một túi hồ sơ   Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển   Quý IV năm 2009   Theo tỷ lệ phần trăm   Từ khi ký hợp đồng đến khi có Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
Gói thầu số 06    Tư vấn giám sát thi công xây lắp   
506.220.236 (VND)
JBIC
Hai túi hồ sơ   Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển   Quý I năm 2010   Theo tỷ lệ phần trăm   Kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công xây dựng công trình đến khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng
Gói thầu số 07    Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu tư vấn giám sát thi công xây lắp   
25.000.000 (VND)
JBIC
Một túi hồ sơ   Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển   Quý IV năm 2009   Theo tỷ lệ phần trăm   Từ khi ký hợp đồng đến khi có Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
Gói thầu số 08    Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình   
151.866.071 (VND)
JBIC
Một túi hồ sơ   Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển   Quý II năm 2010   Trọn gói   Theo tiến độ thi công xây lắp công trình
Gói thầu số 09    Tư vấn kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm định chất lượng công trình   
20.000.000 (VND)
 (VND)
JBIC
Một túi hồ sơ   Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển   Quý II năm 2010   Trọn gói   Theo tiến độ thi công xây lắp công trình
Gói thầu số 10    Tư vấn kiểm toán quyết toán   
92.497.628 (VND)
JBIC
Một túi hồ sơ   Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển   Quý II năm 2010   Theo tỷ lệ phần trăm   30 ngày, Kể từ ngày ký hợp đồng (kể cả ngày nghỉ theo quy định)
Gói thầu số 11    Bảo hiểm công trình   
244.481.364 (VND)
JBIC
Một túi hồ sơ   Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển   Quý I năm 2010   Trọn gói   Kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công xây dựng công trình đến khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng
Gói thầu số 12    Xây lắp kênh và các công trình trên kênh (Đoạn từ K0+00 đến K0+880)   
3.859.174.199 (VND)
JBIC
Một túi hồ sơ   Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển   Quý I năm 2010   Theo đơn giá   180 ngày, kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công xây dựng công trình (kể cả ngày nghỉ theo quy định)
Gói thầu số 13    Xây lắp kênh và các công trình trên kênh (Đoạn từ K0+880 đến K1+800)   
4.261.182.622 (VND)
JBIC
Một túi hồ sơ   Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển   Quý I năm 2010   Theo đơn giá   180 ngày, kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công xây dựng công trình (kể cả ngày nghỉ theo quy định)
Gói thầu số 14    Xây lắp kênh và các công trình trên kênh (Đoạn từ K1+800 đến K2+900)   
4.272.785.541 (VND)
JBIC
Một túi hồ sơ   Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển   Quý I năm 2010   Theo đơn giá   180 ngày, kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công xây dựng công trình (kể cả ngày nghỉ theo quy định)
Gói thầu số 15    Xây lắp kênh và các công trình trên kênh (Đoạn từ K2+900 đến K3+600)   
3.949.362.907 (VND)
JBIC
Một túi hồ sơ   Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển   Quý I năm 2010   Theo đơn giá   180 ngày, kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công xây dựng công trình (kể cả ngày nghỉ theo quy định)
Gói thầu số 16    Xây lắp kênh và các công trình trên kênh (Đoạn từ K3+600 đến K4+930,5)   
4.695.514.449 (VND)
JBIC
Một túi hồ sơ   Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển   Quý I năm 2010   Theo đơn giá   180 ngày, kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công xây dựng công trình (kể cả ngày nghỉ theo quy định)
Gói thầu số 17    Xây lắp kênh và các công trình trên kênh (Đoạn từ K4+930,5 đến K6+345,5)   
4.372.281.102 (VND)
JBIC
Một túi hồ sơ   Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển   Quý I năm 2010   Theo đơn giá   180 ngày, kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công xây dựng công trình (kể cả ngày nghỉ theo quy định)
Gói thầu số 18    Xây lắp kênh và các công trình trên kênh (Đoạn từ K6+345,5 đến K8+101,5)   
3.860.048.228 (VND)
JBIC
Một túi hồ sơ   Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển   Quý I năm 2010   Theo đơn giá   180 ngày, kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công xây dựng công trình (kể cả ngày nghỉ theo quy định)
Gói thầu số 19    Xây lắp kênh và các công trình trên kênh (Đoạn từ K8+101,5 đến K9+926)   
3.281.139.148 (VND)
JBIC
Một túi hồ sơ   Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển   Quý I năm 2010   Theo đơn giá   180 ngày, kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công xây dựng công trình (kể cả ngày nghỉ theo quy định)
Gói thầu số 20    Xây lắp kênh và các công trình trên kênh (Đoạn từ K9+926 đến K11+426)   
2.091.147.775 (VND)
JBIC
Một túi hồ sơ   Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển   Quý I năm 2010   Theo đơn giá   180 ngày, kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công xây dựng công trình (kể cả ngày nghỉ theo quy định)
Gói thầu số 21    Xây lắp kênh và các công trình trên kênh (Đoạn từ K11+426 đến K12+930)   
2.029.568.632 (VND)
JBIC
Một túi hồ sơ   Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển   Quý I năm 2010   Theo đơn giá   180 ngày, kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công xây dựng công trình (kể cả ngày nghỉ theo qu
Bạn chưa đăng nhập
 

Trang được tạo trong 0.068 giây với 16 yêu cầu truy vấn.