Thầu phụ .com

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Bạn bè đang thảo luận rất sôi nổi, sao bạn chưa tham gia?
Tìm kiếm chi tiết  

Tin báo chung:

Thầu phụ .com hội tụ nhà thầu đủ mọi lĩnh vực !

Các thống kê chung - linhlan202

Tổng thời gian vào diễn đàn:
2 giờ và 47 phút.
Tổng bài viết:
62 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
62 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 0 bài viết (0%)
  12 am
 • 0 bài viết (0%)
  1 am
 • 0 bài viết (0%)
  2 am
 • 0 bài viết (0%)
  3 am
 • 0 bài viết (0%)
  4 am
 • 0 bài viết (0%)
  5 am
 • 13 bài viết (21%)
  6 am
 • 0 bài viết (0%)
  7 am
 • 13 bài viết (21%)
  8 am
 • 7 bài viết (11%)
  9 am
 • 0 bài viết (0%)
  10 am
 • 0 bài viết (0%)
  11 am
 • 7 bài viết (11%)
  12 pm
 • 0 bài viết (0%)
  1 pm
 • 6 bài viết (10%)
  2 pm
 • 2 bài viết (3%)
  3 pm
 • 6 bài viết (10%)
  4 pm
 • 8 bài viết (13%)
  5 pm
 • 0 bài viết (0%)
  6 pm
 • 0 bài viết (0%)
  7 pm
 • 0 bài viết (0%)
  8 pm
 • 0 bài viết (0%)
  9 pm
 • 0 bài viết (0%)
  10 pm
 • 0 bài viết (0%)
  11 pm

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Thầu phụ thi công nạo vét
5 bài viết của thành viên 62 bài viết (8.06%)
5
Thầu phụ hệ thống đồ furniture
5 bài viết của thành viên 62 bài viết (8.06%)
5
Ban quản trị
4 bài viết của thành viên 62 bài viết (6.45%)
4
Tuyển chọn nhà thầu
4 bài viết của thành viên 62 bài viết (6.45%)
4
Cần thầu
4 bài viết của thành viên 62 bài viết (6.45%)
4
Quảng cáo rao vạt
4 bài viết của thành viên 62 bài viết (6.45%)
4
Thầu phụ điện lạnh
4 bài viết của thành viên 62 bài viết (6.45%)
4
Thầu phụ sơn nước
4 bài viết của thành viên 62 bài viết (6.45%)
4
Cần tuyển nhà thầu
3 bài viết của thành viên 62 bài viết (4.84%)
3
Kinh nghiệm chuyên môn
3 bài viết của thành viên 62 bài viết (4.84%)
3

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Thầu phụ hệ thống đồ furniture
5 bài viết trên mục 43 bài viết (11.63%)
11.63%
Thầu phụ xây tô
3 bài viết trên mục 29 bài viết (10.34%)
10.34%
Thầu phụ thi công nạo vét
5 bài viết trên mục 64 bài viết (7.81%)
7.81%
Ban quản trị
4 bài viết trên mục 60 bài viết (6.67%)
6.67%
Thầu phụ sơn nước
4 bài viết trên mục 61 bài viết (6.56%)
6.56%
Tuyển chọn nhà thầu
4 bài viết trên mục 66 bài viết (6.06%)
6.06%
Cần thầu
4 bài viết trên mục 72 bài viết (5.56%)
5.56%
Thầu phụ thi công cọc
3 bài viết trên mục 73 bài viết (4.11%)
4.11%
Kinh nghiệm chuyên môn
3 bài viết trên mục 73 bài viết (4.11%)
4.11%
Kinh nghiệm đấu thầu
2 bài viết trên mục 52 bài viết (3.85%)
3.85%

Trang được tạo trong 0.052 giây với 12 yêu cầu truy vấn.