Thầu phụ .com

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Bạn bè đang thảo luận rất sôi nổi, sao bạn chưa tham gia?
Tìm kiếm chi tiết  

Tin báo chung:

Thầu phụ .com hội tụ nhà thầu đủ mọi lĩnh vực !

Các thống kê chung - phamatuan10

Tổng thời gian vào diễn đàn:
0 phút.
Tổng bài viết:
82 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
65 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 3 bài viết (4%)
  12 am
 • 2 bài viết (2%)
  1 am
 • 0 bài viết (0%)
  2 am
 • 1 bài viết (1%)
  3 am
 • 0 bài viết (0%)
  4 am
 • 2 bài viết (2%)
  5 am
 • 1 bài viết (1%)
  6 am
 • 0 bài viết (0%)
  7 am
 • 1 bài viết (1%)
  8 am
 • 0 bài viết (0%)
  9 am
 • 3 bài viết (4%)
  10 am
 • 7 bài viết (9%)
  11 am
 • 5 bài viết (6%)
  12 pm
 • 2 bài viết (2%)
  1 pm
 • 7 bài viết (9%)
  2 pm
 • 14 bài viết (17%)
  3 pm
 • 7 bài viết (9%)
  4 pm
 • 3 bài viết (4%)
  5 pm
 • 5 bài viết (6%)
  6 pm
 • 5 bài viết (6%)
  7 pm
 • 4 bài viết (5%)
  8 pm
 • 1 bài viết (1%)
  9 pm
 • 5 bài viết (6%)
  10 pm
 • 4 bài viết (5%)
  11 pm

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Quảng cáo rao vạt
67 bài viết của thành viên 82 bài viết (81.71%)
67
Nhà thầu tự giới thiệu
3 bài viết của thành viên 82 bài viết (3.66%)
3
Giới thiệu dự án & tiềm năng phát triển
3 bài viết của thành viên 82 bài viết (3.66%)
3
Các nhà thầu phụ khác
2 bài viết của thành viên 82 bài viết (2.44%)
2
Tin tức
1 bài viết của thành viên 82 bài viết (1.22%)
1
Quy định và thông báo
1 bài viết của thành viên 82 bài viết (1.22%)
1
Kinh nghiệm đấu thầu
1 bài viết của thành viên 82 bài viết (1.22%)
1
Thầu phụ thi công trang trí nội thất
1 bài viết của thành viên 82 bài viết (1.22%)
1
Thầu phụ điện lạnh
1 bài viết của thành viên 82 bài viết (1.22%)
1
Cần thầu
1 bài viết của thành viên 82 bài viết (1.22%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Giới thiệu dự án & tiềm năng phát triển
3 bài viết trên mục 52 bài viết (5.77%)
5.77%
Quy định và thông báo
1 bài viết trên mục 19 bài viết (5.26%)
5.26%
Kinh nghiệm đấu thầu
1 bài viết trên mục 52 bài viết (1.92%)
1.92%
Quảng cáo rao vạt
67 bài viết trên mục 3615 bài viết (1.85%)
1.85%
Nhà thầu tự giới thiệu
3 bài viết trên mục 178 bài viết (1.69%)
1.69%
Ban quản trị
1 bài viết trên mục 60 bài viết (1.67%)
1.67%
Tin tức
1 bài viết trên mục 71 bài viết (1.41%)
1.41%
Cần thầu
1 bài viết trên mục 72 bài viết (1.39%)
1.39%
Các nhà thầu phụ khác
2 bài viết trên mục 222 bài viết (0.90%)
0.90%
Thầu phụ điện lạnh
1 bài viết trên mục 156 bài viết (0.64%)
0.64%

Trang được tạo trong 0.059 giây với 14 yêu cầu truy vấn.